Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) nariams

2012-11-28 LASF taryba priėmė nutarimą, vadovaujantis LASF Įstatais pradėti oficialias LASF narių eilinio suvažiavimo sušaukimo procedūras ir apie tai LASF narius informuoti viešai paskelbiant dienraštyje „Lietuvos žinios” ir elektroniniame LASF puslapyje. Taip pat nutarta atvirtinti LASF Įstatų redakcinį projektą bei su juo susijusį LASF etikos ir drausmės kodekso projektą ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje, bei patvirtinti ir LASF internetiniame tinklalapyje paskelbti LASF narių eilinio suvažiavimo preliminarią darbotvarkę.

Informuojame, kad 2013 m. kovo mėn. 30 dieną įvyks LASF narių eilinis suvažiavimas.
Suvažiavimo vieta: viešbučio „Kaunas“ konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracija: nuo- 10.00 val. iki – 10:55 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkės projektas:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas;
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas;
 3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
 4. LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas;
 5. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; Projektas Nr. 2/2012-11-14;
 6. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 7. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 8. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 9. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas;
 11. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai;
 12. LASF viceprezidento rinkimai;
 13. Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo.

Nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto, kitų papildomų klausimų gali pateikti raštu ne vėliau kaip likus 45 dienom iki suvažiavimo, t.y. iki 2013.02.12 imtinai.
Primename, kad LASF narių eiliniame suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF nariai, sumokėję 2013 m. LASF nario mokestį iki 2013 m. kovo 15 d.


Į viršų ↑