Rinkimai

Gerb. LASF Kitų sporto šakų bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-04 skelbiami rinkimai į LASF Kitų sporto šakų komiteto organizatorių atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima imtinai nuo š.m. gegužės 30 d. iki  birželio 12 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir Kitų sporto šakų LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Į organizatorių atstovus gali būti renkami šių klubų atstovai (jei jie nebuvo atstatydinti): Pakruojo ASK, KTK klubas, Marimotorai ASK,  Sportinio vairavimo centras, Slalomo akademija.

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto organizatorių atstovų kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Kitų sporto šakų  šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę Kitų sporto šakų vairuotojo licenciją, ar Kitų sporto šakų varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą Org.

Kandidatu i komitetu narius formaOrganizatoriaus

______________________________

Gerb. LASF Drifto sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-04 skelbiami rinkimai į LASF Drifto komiteto sportininkų atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima imtinai nuo gegužės 30 d. iki š.m. birželio 12 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir drifto sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Sportininkų atstovo kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drifto sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drifto vairuotojo licenciją, ar drifto varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Yra pateiktas vienas siūlymas į Sportininko atstovo poziciją, su juo galite susipažinti čia: Kandidatu i komitetu narius formaSportininko galite prabalsuoti už jį arba pasiūlyti savo kandidatą pateikiant šias formas:

Siūlymai į LASF Drift sportininkus

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

——————————-

LASF Prezidento sprendimas dėl naujo Tarybos nario patvirtinimo Prezidento sprendimas Nr.2018-2

LASF Prezidento sprendimas dėl Tarybos nario išrinkimo Prezidento sprendimas Nr.5.

Kandidatus į Tarybos narį galima siūlyti iki 2018-04-03 imtinai, atsiunčiant kandidato sutikimą ir balsavimą el.paštu lasf@lasf.lt .

Kandidatu-i-LASF-Tarybos-narius-forma1

Siulymai-i-LASF-Tarybą1

—————

Gerb. LASF Drifto sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-02 skelbiami rinkimai į LASF Drifto komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo kovo 06 d. iki š.m. kovo 19 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir drifto sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drifto sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drifto vairuotojo licenciją, ar drifto varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Siūlymai-į-LASF-Drifto-komitetą-Pirm2018.

Kandidatu-i-komitetu-Pirmininkus-forma2018

——————————————

Rinkimų į LASF komitetus rezultatai Tarybos protokolas Nr.17, 2017-12-14

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr. 16, 2017-11-30 ir LASF įstatų 12.4.6. p., skelbiami rinkimai  į :

– Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją.
– Ralio komiteto organizatoriaus atstovo poziciją.
– 4×4 komiteto organizatoriaus atstovo poziciją.

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto šakoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. gruodžio 14 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Pastaba: Negavus balsų už naujus kandidatus į organizatoriaus ir sportininko pozicijas sporto šakų komitetuose, pareigas eiti toliau lieka esami sportininkų ir organizatorių atstovai.

Siūlymų ir sutikimų formos:
Siūlymai į LASF Ralio komitetą_
Siūlymai į LASF 4×4 komitetą_
Siūlymai į LASF kroso komitetą_
Siūlymai į LASF Žiedo komitetą_
Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą_
Siūlymai į LASF Drifto komitetą_
Siūlymai į LASF Drago komitetą_

Kandidatu i komitetu narius forma_

_______________________________________________________

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolo Nr. 15, 2017-11-16 skelbiami rinkimai  į LASF 4×4 komiteto sportininkų atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. lapkričio 30 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

————

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolas Nr. 14, 2017-10-12 skelbiami rezultatai į LASF ralio komiteto sportininko poziciją ir naujas rinkimų terminas į LASF 4×4 komiteto pirmininko poziciją.

Vadovaujantis LASF Tarybos posėdžio Protokolas Nr.13, 2017-09-21 skelbiami rinkimai į:

– LASF 4×4 komiteto pirmininko poziciją;

– LASF Ralio komiteto sportininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. spalio 9 d. 12 val.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Sutikimus eiti ralio komitete sportininkų atstovų pareigas pareiškė norą du kandidatai:

– Linas Vaškys

– Stasys Tarailė

Siūlymų ir sutikimų formos:

Siūlymai į LASF Ralio komitetą SPORTININKO

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą Pirm.

Kandidatu i komitetu narius forma Sportininko

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma

————————–

2017-09-19 Prezidento sprendimas Nr.4 Dėl Tarybos narių patvirtinimo

2017-09-04 Prezidento sprendimas Nr.3 Dėl Tarybos papildymo ir formavimo

Siūlyti kandidatus į Tarybos narius galima iki 2017-09-18 imtinai, pateikiant kandidato sutikimą.

Kandidatai į LASF Tarybą pateikę sutikimus eiti pareigas:

Mantas Matukaitis

Mindaugas Melaika

Kandidatu i LASF Tarybos narius forma

Siulymai i LASF Tarybą

—————–

Vadovaujantis LASF  Tarybos posėdžio protokolo išrašas Nr. 10, 2017-06-30 skelbiami pakartotiniai rinkimai į:

– LASF žiedo komiteto sportininko atstovo poziciją;

- Kandidatas į žiedo komiteto sportininko poziciją Tauras Tunyla (sutikimas);

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. liepos 7 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymai į LASF Žiedo komitetą SPORTININKO

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

———————-

Vadovaujantis LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2017-06-13 išrašas skelbiami pakartotiniai rinkimai į:

– LASF Drifto komiteto pirmininko poziciją;

- Kandidatas į drifto komiteto pirmininkus Gabija Paukštytė (sutikimas);

– LASF Kitų sporto šakų Organizatorių atstovo poziciją.

- Kandidatas į kitų sporto šakų organizatorių atstovus Rimantas Volungevičius (sutikimas)

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. birželio 23 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma

Kandidatu i komitetu narius forma

Siūlymai į LASF Drifto komitetą Pirm.

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą Org.

————————–

Dėl Tarybos suformavimo ir narių paskyrimo Prezidento sprendimas Nr.2_LASF

2017 Rinkimų rezultatai

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2017-06-13 išrašas

—————————

Tarybos protokolas Nr.8, 2017-05-18_išrašas Dėl LASF komitetų formavimo

Prezidento sprendimas Nr.1 Dėl Tarybos formavimo

LASF nariai turintys teisę balsuoti formuojant atitinkamos sporto šakos komitetą – LASF narių priklausymo sporto šakoms lentelė.

Siūlymų į Tarybos narius bei Sporto šakų komiteto narius formos:

-Siūlymai į LASF Tarybą

-Siūlymai į LASF Ralio komitetą

-Siūlymai į LASF Žiedo komitetą

-Siūlymai į LASF Kroso komitetą

-Siūlymai į LASF 4×4 komitetą

-Siūlymai į LASF Drago komitetą

-Siūlymai į LASF Drifto komitetą

-Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą

-Siūlymai į LASF Teisėjų, SVO, Techninių, Senjorų komitetus

Kandidatų eiti pareigas LASF sutikimo formos:

– Kandidatų į komitetų Pirmininkus forma

– Kandidatų į komitetų narius forma (būtina nurodyti poziciją Sportininkų ar Organizatorių atstovo)

– Kandidatų į LASF Tarybos narius forma

Kandidatai į LASF Tarybą ir komitetus pateikę sutikimus eiti pareigas:

 • LASF Taryba:
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Jonas Dereškevičius;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Vladas Pleskovas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Žilvinas Sakalauskas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Dainius Matijošaitis;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Pavelas Ivanovas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Rimantas Stapulionis;
 • Ralio komitetas:
  • Kandidatas į ralio komiteto pirmininkus Donatas Liesis;
  • Kandidatas į ralio sportininkų atstovus Vaidotas Žala;
  • Kandidatas į ralio organizatorių atstovus Audrius Gimžauskas;
 • Žiedo komitetas:
  • Kandidatė į žiedo komiteto pirmininkus Inga Juškevičiūtė;
  • Kandidatas į žiedo sportininkų atstovus Mindaugas Boguševičius;
  • Kandidatas į žiedo organizatorių atstovus Kristijonas Vaičys;
 • Kroso komitetas:
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Tadas Viliušis;
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Saulius Žunda;
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Erlandas Novogreckis;
  • Kandidatas į kroso organizatorių atstovus Zenonas Sinkevičius;
  • Kandidatas į kroso organizatorių atstovus Andrius Remeza;
  • Kandidatas į kroso komiteto pirminkus Kazimieras Gudžiūnas;
  • Kandidatas į kroso komiteto pirminkus Pavelas Ivanovas;
 • Drifto komitetas: 
  • Kandidatas į drifto komiteto pirmininkus Kastytis Alekna;
  • Kandidatas į drifto sportininkų atstovus Emilija Paliulytė;
  • Kandidatas į drifto organizatorių atstovus Darius Jurčiukonis;
 • Drag komitetas:
  • Kandidatas į drago komiteto pirmininkus Jonas Žydelis;
  • Kandidatas į drago organizatorių atstovus Aivaras Rudzis;
  • Kandidatas į drago sportininkų atstovus Vaidas Morkūnas;
 • 4×4 komitetas:
  • Kandidatas į 4×4 komiteto pirmininkus Gediminas Grigaitis;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto sportininkų atstovus Vaidotas Paškevičius;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto sportininkų atstovus Arūnas Baronas;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto organizatorių atstovus Laimonas Žižmaras;
 • Kitų sporto šakų komitetas:
  • Kandidatas į kitų sporto šakų komiteto pirmininkus Silverijus Lapėnas;
  • Kandidatas į kitų sporto šakų organizatorių atstovus Saulius Vilčinskas;
  • Kandidatas į kitų sporto šakų sportininkų atstovus Povilas Bonkevičius;
 • LASF Sporto senjorų komitetas:
  • Kandidatas į LASF sporto senjorų komiteto pirmininkus Evaldas Torrau;
 • Teisėjų komitetas:
  • Kandidatas į teisėjų komiteto pirmininkus Remigijus Bilevičius;
  • Kandidatas į teisėjų komiteto pirmininkus Šarūnas Liesis;
 • Techninių reikalavimų komitetas:
  • Kandidatas į techninių reikalavimų komitetų pirmininkus Egidijus Janavičius;

Visų kandidatų sutikimai saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.


Į viršų ↑